Tutkimukset

Meillä tiedät, mitä ostat

Kattavat tutkimuspalvelumme tarjoavat laadukasta tietoa mainosmediastamme. Halutessasi voit testata myös oman ilmoituksesi tehoa ja huomioarvoa lukijoiden keskuudessa.

 

I-Mediat Multipaneeli

Mikä on I-Mediat Multipaneeli?

I-Mediat Multipaneeli on internetpohjainen tutkimus- ja analysointijärjestelmä, joka koostuu Ilkan, Pohjalaisen, Ikkunan ja Eparin lukijoista. Mukana on eri ikäisiä, erilaisissa talouksissa asuvia sekä eri ammateissa toimivia lukijoita lehtien levikki- ja jakelualueelta. Paneelin avulla voidaan mitata nopeasti sekä ilmoitusten että toimituksellisen sisällön huomioarvoja, toimivuutta, kiinnostavuutta sekä hyödyllisyyttä. Ilmoitus on mahdollista tutkituttaa Paneelilla myös ennen sen julkaisemista.
    
Paneelin tulokset painotetaan lehden lukijaprofiilin mukaan, joten ne vastaavat täysin lukijakunnan mielipiteitä.

Paneeli on osa valtakunnallista Kärkimedialehtien Paneelia, mikä tarjoaa mahdollisuuden vertailla tuloksia maakuntalehtien yhteisen tietopankin tuloksiin. Ilmoituksen saamaa tulosta voidaan vertailla myös lehdessä aikaisemmin tutkittuihin ilmoituksiin. Ilmoituksen huomaamista ja tehoa voidaan tarkastella myös esimerkiksi iän tai sukupuolen mukaan tai täsmällisemmin kohderyhmän mukaan (esim. omakotiasujat tai kuntoilusta kiinnostuneet).
    
Panelistit on rekrytoitu mm. lehdissä julkaistujen ilmoitusten sekä lehtien verkkosivujen kautta. He saavat sähköpostiinsa kutsun jokaisesta tutkimuksesta. Vastaaminen on aina vapaaehtoista.
 
Hyöty ilmoittaja-asiakkaille

 • Nopea ja luotettava mittaustapa, tulokset jopa 48 tunnin sisällä
 • Entistä tarkempaa tietoa lukijoiden mielipiteistä ja suhtautumisesta ilmoituksiin sekä ilmoitusten/kampanjoiden toimivuudesta
 • Väline ilmoitusten kehittämiselle ja sanomalehtimainonnan suunnitteluun
 • Uniikki tietopankki

Ilmoitustutkimuksen sisältö

 • Ilmoituksen huomaaminen
 • Ilmoituksesta pitäminen
 • Ilmoittajan tunnistaminen ja tunteminen entuudestaan
 • Ilmoituksen ominaisuudet: itselle tarkoitettu, mielenkiintoinen, helppotajuinen, persoonallinen, uutta tietoa sisältävä, positiivinen, hyödyllinen, tunteita herättävä
 • Ilmoituksen kyky herättää toimintaa: ostoaikeita, asiointiaikeita, lisätiedon hakemista sekä ilmoittajan kotisivuilla vierailua.
 • Ilmoituksen kyky herättää keskustelua ja suosittelua
 • 3 vapaa-valintaista avointa kysymystä

Järjestelmän toimittaja on ruotsalainen RAM (Research and Analysis of Media)Verkkomainostajan tutkimukset

Myös verkkomainontaa voidaan tutkia monin eri tavoin ja saatavilla on myös tutkimustietoa verkkokävijöistä.

Kärkimedia-lehtien yhdessä toteuttama verkon profiilitutkimus kertoo kaiken oleellisen verkkokävijöistä.

Seuraamme sivujemme käyttöä myös Google Analyticsin avulla.Alueellinen ostopaikkatutkimus

Alueellinen ostopaikkatutkimus on Kärkimedialehtien yhdessä teettämä ostokäyttäytymiseen keskittyvä toimialakohtainen tutkimuskokonaisuus.

Osa toimialoista on mukana keväällä ja osa syksyllä valmistuvassa tutkimuskierroksessa. Tästä tutkimuksesta selviää toimialakohtainen asiointi ja ostaminen alueen eri liikkeissä sekä muita ostokäyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä, jotka vaihtelevat toimialoittain.Tutkimustietoa

Haluatko tutkittua tietoa mainostesi tehosta ja vaikutuksista ja niiden herättämistä ajatuksista? Vai haluatko lisätietoa toimialasi kokonaistilanteesta levikkialueellamme?

I-Mediat Oy:n tutkimusosasto tarjoaa erilaisia tutkimuspalveluvaihtoehtoja yriysasiakkaille.

Ota yhteyttä
Merja Hakala
puh. 06 247 7323