Kysymyksiä ja vastauksia tabloidista

Lehden muutosta tabloidikokoon on tehty yhdessä lukija- ja yritysasiakkaidemme kanssa. Matkan varrella olemme saaneet uudistuksesta paljon kysymyksiä ja olemme alle koonneet vastauksia niihin.

YLEISTÄ

1. Mikä on tabloidikoko?

Tabloidikokoisen lehden sivu on kooltaan 28 x 40 cm. Se on samankokoinen kun esimerkiksi Helsingin Sanomat ja iltapäivälehdet.

2. Miksi tabloidikokoon siirrytään?

Tabloidikoossa julkaistua sanomalehteä on kätevämpi käyttää ja helpompi lukea sekä paperilla että verkossa julkaistavana näköislehtenä. Koko korostaa sisältöä ja jutut on helpompi löytää. Lehden rakenne on myös selkeämpi.

Vastaamme ensisijaisesti asiakkaidemme toiveisiin. Valtaosa lehden lukijoista ja ilmoitusasiakkaista suhtautuu tabloidikokoiseen lehteen erittäin myönteisesti ja toivovat muutosta.

3. Miksi nyt?

Lehden rakennetta ja myös sisältöä on kehitetty huolella ja haluamme tuoda lukijalle parhaan mahdollisen lehden, jota on helppo ja mukava lukea.  Valtaosa Suomen sanomalehdistä on jo siirtynyt tabloidiksi, mikä osaltaan on lisännyt myönteistä suhtautumista kokoon.

4. Mihin uudistuksella pyritään?

Tavoitteena on tehdä sanomalehteä, joka vastaa entistä paremmin lukijoiden ja ilmoittajien tarpeita. Haluamme tehdä lehdestä niin hyvän, että se pysyy aina tärkeänä osana maakunnan ihmisten jokaista päivää.

Lehdessä korostuvat ne asiat, joita lukijamme ovat mielipidekyselyissä pitäneet tärkeimpinä. Myös lehden sisältöä päivitetään siltä osin kuin se on tarpeellista.

6. Miksi lehti on yksiosainen?

Lehdet ovat jatkossa maanantaista lauantaihin yksiosaisia, sunnuntainumero on kaksiosainen. Lehti on nidottu eli se pysyy koossa ja on helpompi lukea. Irtosivujen aika on siis ohi ja lehteä voi lukea vaikkapa selällään sängyssä.

Muutoksen taustalla on useita syitä: Yksiosaisessa lehdessä pystymme säilyttämään miellyttävän lukurytmin, kun eri aihealueet löytyvät lehdestä tutuilta paikoilta. Eri osastot löytyvät värinavigaation avulla eli jokaisella osastolla on oma tunnusvärinsä. Lehden painotekniikka rajoittaa lehden rakennetta niin, että kahden osassa painettuna lehden osien tulee olla samankokoisia. Eri aihealueiden sijoittaminen kahteen samankokoiseen osaan on hankalaa ja sekoittaa päivittäistä lukemista, joten päädyimme yksiosaiseen ja hyvin kasassa pysyvään lehteen, jonka lukeminen on kätevää.

Muistattehan, että kuluttaja-asiakkaana teillä on mahdollisuus ottaa tilauksen hintaan kuuluva digilehti käyttöön, jolloin useammalla henkilöllä on mahdollisuus lukea lehteä yhtä aikaa.

7. Onko lehdessä jatkossa liitteitä?

Kyllä, julkaisemme jatkossakin lehden välissä ilmoitus- ja teemaliitteitä. Kun lehti on useammassa kuin yhdessä osassa, osat tai liitteet ovat aina sisäkkäin, joten lehti pysyy kokonaisuutena asiakkaalle saakka. Kun lehti on paksumpi, voimme painaa lehden kahdessa osassa, jotta sitä olisi helpompi lukea.

8. Pieneneekö lehden sivumäärä?

Ei. Sivukoko on pienempi, joten vastaavasti sivujen määrä on suurempi.

9. Tuleeko lehdestä paksu ja hankala käsitellä?

Lehti on paksumpi kuin aiemmin, mutta koska lehti on nidottu, se pysyy aina napakasti koossa ja on kätevä käsitellä.

10. Mitä vaikutuksia tabloidilla on digilehteen?

Tabloidi on digilehtenä (=näköislehti) selvästi paremmin hahmotettava ja luettava. Otsikot erottuvat paremmin ja tarkentaminen on helpompaa.

11. Vaikuttaako uudistus lehden jakeluun?

Ei vaikuta.

12. Muuttuuko lehden tilaushinta?

Muutos ei vaikuta tilaushintaan. Kuluttaja-asiakkaiden tilauksiin sisältyy jatkossakin digilehti ja verkon tilaajasisällöt.

13. Pysyykö paperin laatu samana?

Lehti painetaan myös jatkossa samalle paperille, vain koko muuttuu.

 

SISÄLTÖ

14. Vähenevätkö jutut?

Sivukoon muuttuminen ei vähennä juttujen määrää. Luettavaa on vähintään yhtä paljon kuin ennenkin, ehkä enemmänkin. Lehden uusi rakenne on selkeämpi ja mahdollistaa selkeämmät juttukokonaisuudet ja osastot. Juttumuotoja on kehitetty entistä palvelevammiksi. Muun muassa grafiikat ja kuvailmaisu on entistäkin vahvempaa. Tabloidilehdestä on helppo ja nopea löytää itseä kiinnostavat aiheet ja jutut.

14. Lyhenevätkö jutut?

Eivät. Lehdessä on edelleen monenkokoisia juttuja. Perusuutinen on edelleen perusuutinen, sen mitta ei olennaisesti muutu. Uutissivuilla on tarkoitus tarjota nopeasti hahmotettava katsaus siitä, mikä on tärkeä tietää juuri nyt maakunnan asioista ja maailman menosta. Tabloidiformaatti antaa paremman mahdollisuuden myös asioiden syvälliseen käsittelyyn pitkien juttujen muodossa. Ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä pidemmin taustoittavia juttuja julkaistaan Tänään-sivuilla.

15. Pieneneekö tekstikoko?

Ei pienene. Juttujen teksti on aivan samankokoista kuin nykyisinkin. Kirjasimet säilyvät pääosin samoina. Ne ovat  helppolukuisia ja selkeitä kaikissa kanavissa.

16. Pienenevätkö kuvat?

Kuvat tulevat tabloidissa entistä paremmin esiin. Siksi kuvat valikoidaan erityisen tarkasti, koska ne saavat entistä suuremman painoarvon. Kuvia julkaistaan siinä määrin ja siinä koossa kuin on tarpeellista.

17. Suurenevatko kuvat ja vievät tilaa tekstiltä?

Kuvilla ei ole tarkoitus täyttää tyhjää tilaa, vaan kuvalla on aina jokin merkitys jutun kannalta. Tabloidissa pienemmälläkin kuvalla on suuri huomioarvo, joten kuvien suuri koko ei vie tilaa pois tekstiltä. Toki kuva voidaan julkaista myös suurena, koko sivun tai aukeaman kokoisena, kun sisältö antaa siihen aiheen.

18. Tuleeko lehdestä iltapäivälehtimäisempi?

Ei. Sivukoon muutos ei vaikuta sisältöihin. Teemme lehteä edelleen maakunnan ihmisille aiheista, jotka puhuttavat meillä ja muualla. Maakuntalehti on edelleen luotettava ja asiapitoinen uutislehti.

19. Muuttuuko maakuntalehti nyt paikallislehdeksi?

Ei muutu. Oman alueen asiat ovat meille tärkeitä, mutta lukijoillemme maakuntalehti on myös keskeinen valtakunnallisten ja kansainvälisten asioiden taustoittaja. Kun lukee oman sanomalehtensä, pysyy varmasti ajan tasalla.

20. Tuleeko jotain uutta?

Sarjakuvia ja sääsivua uudistetaan hieman lukijoilta tulleiden toiveiden mukaisesti. Menot-sivusta tulee entistä selkeämpi kokonaisuus, josta näkee yhdellä silmäyksellä, mitä seudulla tapahtuu. Tänään-sivuilla julkaistaan jatkossa myös taustoittavia ja tutkivia juttuja ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Lukijoiden ilmoitukset pääsevät jatkossa hyvin esiin aivan omalla osastollaan.

21. Mistä kuolinilmoitukset ja perheilmoitukset löytyvät?

Lukijoiden ilmoituksia julkaistaan Aika-osastossa. Osaston tunnusväri on violetti, joten osasto löytyy helposti lehteä selaamalla hieman puolivälin jälkeen. Sunnuntain kaksiosaisessa lehdessä osasto on 2-osassa.

 

MAINOKSET

22. Muuttuvatko ilmoitushinnat?

Ilmoituspaikkamme muuttuvat tabloidiin siirtymisen myötä moduuleiksi, joten ei voida puhua tietyn koon tai hinnan muutoksesta. Olemme pyrkineet laatimaan sellaisen hinnoittelujärjestelmän, joka olisi mainostajalle mahdollisimman helppo hahmottaa.

Lehtemme ilmoitusmoduulit noudattelevat valtakunnallisia standardi-kokoja, joten ilmoitusvaihto muiden lehtien kanssa helpottuu.

23. Ilmoituksen vaikuttavuus, heikkeneekö?

Uusi rakenne mahdollistaa selkeämmät juttukokonaisuudet ja osiot, mikä vaikuttaa myönteisesti lehden lukuaikaan ja -kokemukseen. Samaten rakenne tarjoaa ilmoituspaikkoja, jotka erottuvat paremmin omina kokonaisuuksinaan toimituksellisesta aineistosta. Tabloidi-koossa ilmoitus saa suhteellisesti suuremman osuuden sivun pinta-alasta, joten asiakas saa näin ollen merkittävämmän huomioarvon ilmoitukselleen.

24. Erottuvatko pienet ilmoitukset sivulta?

Ilmoituksen koolla on toki vaikutusta ilmoituksen huomioarvoon, mutta myös pienemmällä koolla voi saavuttaa hyviä tuloksia. Tällöin kannattaa panostaa mainoksen sisältöön ja ilmeeseen. (Lähde: Kärkimedia Paneeli 2013-2016, n=3372)

25. Saanko ilmoitukseni lehden alkupäähän?

Koko lehti tarjoaa erinomaisia ilmoitusmoduuleja ja lehti on rakennettu toimituksellisesti niin, että se tarjoaa mielenkiintoista sisältöä alusta loppuun. Tutkimuksen mukaan mainoksen sijainnilla on huomioarvoon nähden vähäinen merkitys (kun ei oteta huomioon etusivua). Myöskään viikonpäivällä ei mainonnan huomioarvon kannalta ole suurta merkitystä vaan mainos huomataan yhtä hyvin viikon jokaisena päivänä. (Lähde: Kärkimedia Paneeli 2013-2016, n=3372)

26. Millaisia liitteitä lehden väliin on mahdollista saada?

Lehden väliin on mahdollista saada sekä tabloidi- että broadsheet-kokoisia liitteitä. Lehden välissä voi olla maksimissaan kolme liitettä/päivä.